Tallinna Ülikooli Väitlusklubi on mõeldud kõikidele kõnekunstist ja väitlemisest huvitatutele. Meie peamiseks tegevuseks on oma liikmetele kõnekunsti õpetamine ning nende oskuste arendamine praktilise tegevuse kaudu. Me usume, et kõneoskust saab arendada, sõltumata vanusest, andest, soost, rahvusest ja muudest parameetritest. 

Tallinna Ülikooli Väitlusklubi on üks Eesti Väitlusseltsi klubidest. Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam või parem argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi laiemalt.

Väitlusklubi tegutseb Tallinna Ülikooli ruumides juba rohkem kui 10 aastat.

Klubi kohtub ruumis S-243. Esmaspäeviti kell 19.00 väitleme eesti keeles, kolmapäeviti kell 18.15 väitleme vene keeles ja neljapäeviti kell 19.00 väitleme inglise keeles. Aasta esimene kohtumine on 8. septembril.

Jooksvat infot saab ka meie Facebooki lehelt.

Venekeelse klubi kodulehe leiab siit.

Toetaja: