Viiteid teistele väitluslehekülgedele    Trüki artikkel

MTÜ Eesti Väitlusselts - meie katusorganisatsioon
Tartu Üliõpilaste Väitlusklubi - meie vennasorganisatsioon
IDEA (International Debate Education Association) - meie rahvusvaheline katusorganisatsioon
World Debating Website - maailmameistrivõistlused ja muu rahvusvaheline väitlusinfo